Hoạt động – Sự kiện

Hoạt động - Sự kiện, Tin tức

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc 20…”

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ, Ban giám đốc quyết định phát động Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc 20…” dành cho cán bộ công nhân viên, người lao động, đối tác, những người đã, đang gắn bó với Siêu Chung Kỳ (SCK) trong những năm qua.Đọc thêm