Hoạt động – Sự kiện

Hoạt động - Sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU CHUNG TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG – KỸ NĂNG GIAO TIẾP”CHO CBNV

Ngày 15 và 16/07/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ đã tổ chức khóa học “Kỹ năng chăm sóc khách hàng – Kỹ năng giao tiếp”. Đây là một hoạt động đào tạo của công ty dành cho CBNV nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng trong giao tiếp.Đọc thêm