Đội ngũ lãnh đạo

Nguyễn Thị Phương
Quản lý sản xuất
Đoàn Thị Lan Hương
Phó phòng kế toán
Trần Thạch Anh
Phó phòng thi công
Hoàng Mạnh Hùng
Quyền TP thiết kế
Phan Thị Ngọc Hoa
Trợ Lý Ban Giám Đốc
Nguyễn Thu Hiền
Trợ Lý Ban Giám Đốc
Lê Đức Minh
Trợ Lý Ban Giám Đốc
Phan Văn Đức
Trưởng ban KS chất lượng
Nguyễn Lương Hòa
Phó giám đốc Dự án
Phạm Thị Báu
Trưởng phòng Dự án
Trịnh Thu Hà
Phó Giám Đốc Thiết Kế
Trần Hoàng Hợp Phố
Giám Đốc CN phía Nam
Nguyễn Thị Bình
Giám Đốc nhà máy
Bùi Thị Thanh Thủy
Phó Giám Đốc Tài Chính