Đội ngũ lãnh đạo

Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng phòng Kế toán
Trần Thị Thảo
Trợ lý Ban giám đốc
Lương Chính Nghị
Phó phòng Thi công
Nguyễn Lương Hòa
Phó giám đốc Dự án
Trần Hoàng Hợp Phố
Giám đốc CN phía Nam
Bùi Thị Thanh Thủy
Phó giám đốc Tài chính
Nguyễn Thu Hiền
Trợ lý Ban giám đốc
Ali Ismail Sharif
Trưởng nhóm Concept
Hoàng Minh Huyền
Trưởng nhóm Kế toán thanh toán
Nguyễn Thị Phương
Quản lý sản xuất - Nhà máy
Đoàn Thị Lan Hương
Phó phòng Kế toán
Phan Văn Đức
Trưởng ban KS chất lượng
Trịnh Thu Hà
Phó giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh