Đội ngũ lãnh đạo

Lee Knowles
Giám Đốc Thiết Kế
Phan Văn Đức
Trưởng ban KS chất lượng
Nguyễn Thị Bình
Giám đốc Nhà máy
Nguyễn Lương Hòa
Phó giám đốc Dự án
Ali Ismail Sharif
Trưởng nhóm Concept
Dương Quỳnh Ngọc
Giám đốc Kinh doanh
Nguyễn Thị Phương
Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc
Đoàn Thị Lan Hương
Phó phòng Kế toán
Trịnh Thu Hà
Phó giám đốc thiết kế
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn
Lê Minh
Trưởng phòng Kế toán
Lê Thị Minh Hạnh
Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc