Đội ngũ lãnh đạo

Nguyễn Lương Hòa
Phó giám đốc Dự án
Trần Hoàng Hợp Phố
Giám đốc CN phía Nam
Bùi Thị Thanh Thủy
Phó giám đốc Tài chính
Phan Thị Ngọc Hoa
Trợ lý Ban giám đốc
Nguyễn Thu Hiền
Trợ lý Ban giám đốc
Lê Đức Minh
Trợ lý Ban giám đốc
Ali Ismail Sharif
Trưởng nhóm Concept
Dương Quỳnh Ngọc
Quyền trưởng phòng
Hoàng Minh Huyền
Trưởng nhóm Kế toán thanh toán
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Phó phòng Thiết kế
Hán Duy Phúc
Trưởng nhóm Kỹ thuật
Phan Giang Nam
Trưởng nhóm 3D
Nguyễn Thị Phương
Quản lý sản xuất - Nhà máy
Đoàn Thị Lan Hương
Phó phòng Kế toán
Hoàng Mạnh Hùng
Quyền TP Thiết kế
Phan Văn Đức
Trưởng ban KS chất lượng
Phạm Thị Báu
Trưởng phòng Dự án
Trịnh Thu Hà
Phó giám đốc Thiết Kế
Nguyễn Thị Bình
Giám đốc Nhà máy