Cung Quy hoạch và Hội chợ Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

  • Cung Quy hoạch và Hội chợ Triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Mô tả dự án

Khách hàng
Header
Vị trí
Trần Quốc Nghiễn, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục
Thi công, lắp đặt cung cấp thiết bị
Thời gian hoàn thành
Năm 2016

Category: Cơ Quan Nhà Nước

Share: