Văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên ký kết hợp đồng thi công lắp đặt nội thất với Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ

Sau một thời gian bảo vệ phương án thi công với Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ đã chính thức trở thành đơn vị thi công cải tạo lắp đặt nội thất và cung cấp gói đồ rời phòng khách tầng 1 trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên tại số 12, đường Chùa Chuông, TP. Hưng Yên. 

Được biết Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ sẽ tiến hành thi công hoàn thiện trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên trong 95 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Với kinh nghiệm thi công và năng lực của mình, tin chắc rằng Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ sẽ hoàn thành đúng tiến độ, cũng như bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Việc Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên lựa chọn Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ trở thành đơn vị thi công, cải tạo lắp đặt hoàn thiện nội thất phòng khách đã một lần nữa khẳng định uy tín và vị trí của Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ trong lĩnh vực thi công, lắp đặt hoàn thiện nội thất nói riêng và trong lĩnh vực xây dựng nói chung.