Đại học Harvard nghiên cứu siêu vật liệu được lập trình tự sắp xếp cấu trúc

Những tiến bộ trong cộng nghệ chế tạo đang tạo điều kiện cho việc sản xuát các vật liệu được cấu tạo với các tính chất chưa từng có.

Hầu hết các vật liệu đều được xác định tính chất bằng một cấu trúc (phân tử ) cố định nhưng trong một số thiết kế của vật liệu có thể kết hợp với một số cơ chế nội bộ có khả năng cài đặt lại cấu trúc không gian của chúng và khiến có thể kích hoạt tính chất khác.
Lấy cảm hứng từ sự đa dạng cấu trúc và khả năng gấp được của các hình lăng trụ các nhà khoa học trường Kỹ thuật và khoa học ứng dụng tại Đại Học Harvard chế tạo ra một loại vật liệu có thể chuyển đổi cấu trúc đã được lập trình trước.

Tiềm năng vật liệu này là không thể tưởng tượng nổi, hãy thử nghĩ tới áp dụng trong công trình kiến trúc thì chúng ta có thể làm được gì ? Liệu Kiến trúc gập giấy origami ? Hay một tòa nhà có thể biến đổi thành robot như trong phim Transformers ?

Theo Kienviet.net