US – Sản xuất đồ gỗ và vật liệu cao cấp

Liên kết chặt chẽ với thị trường và đối tác quốc tế đã mang lại cho Siêu Chung Kỳ một nguồn cung dồi dào các sản phẩm đồ gỗ, thiết bị, vật liệu cao cấp với các chuẩn công nghệ cao và đa dạng. Các sản phẩm và vật liệu do Siêu Chung Kỳ sản xuất hoặc nhập khẩu đều thỏa mãn, đáp ứng các yêu cầu phức tạp và đa dạng trên nhiều công trình khác nhau.