THẤU HIỂU ĐỂ TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC

Sáng 19/8/2020, anh Phan Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ (SCK) đã đến thăm công trường và chỉ đạo trực tiếp công nhân viên tại dự án Thi công nội thất Tòa án Nhân dân tối cao.

Đọc thêm