News

Câu chuyện dự án, Tin tức

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN QUA ĐÀO TẠO KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Siêu Chung Kỳ – Đào tạo kiểm tra an toàn lao động (ATLĐ) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những tiêu chuẩn an toàn cơ bản trong quản lý dự án của SCK. Công tác này giúp xác định rõ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và hạn chế tối đa tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp cho người lao động (NLĐ). 

Đọc thêm