Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1

  • Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1

Mô tả dự án

Khách hàng
Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia
Vị trí
18 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạng mục
Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và hoàn thiện nội thất, cung cấp gói đồ rời
Thời gian hoàn thành
11/2007

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: