Phòng Họp Ban Chấp hành Trung Ương Đảng

  • Phòng Họp Ban Chấp hành Trung Ương Đảng

Mô tả dự án

Khách hàng
Văn phòng Trung Ương Đảng
Vị trí
Số 10 Nguyễn Cảnh Chân, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hạng mục
Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất , cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Tháng 06/2003

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: