Grammy Cafe

  • Grammy Cafe

Mô tả dự án

Khách hàng
GRAMMY CAFE
Vị trí
Số 40 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM
Hạng mục
Tư vấn thiết kế, thi công hoàn thiện nội thất
Thời gian hoàn thành
Tháng 12/2004

Category: Nhà hàng - Cafe - Club

Share: