TRUNG TÂM THÔNG TIN, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ

Khách hàng
Văn phòng Chính phủ
Vị trí
01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Hạng mục
Cung cấp và hoàn thiện nội thất đồ rời và nội thất liền tường
Thời gian hoàn thành
2020

Category: Trung tâm - Trụ sở, Tiêu biểu

Share: