Khách sạn Quốc tế Lào Cai

  • Khách sạn Quốc tế Lào Cai

Mô tả dự án

Khách hàng
Tập đoàn Genting - Malaysia
Vị trí
Số 1 Đặng Châu, Duyên Hải, Lào Cai
Hạng mục
Thi công, lắp đặt hoàn thiện nội thất
Thời gian hoàn thành
Tháng 09/2002