Trung tâm Hội nghị Hưng Yên

  • Trung tâm Hội nghị Hưng Yên

Mô tả dự án

Khách hàng
Trung tâm Hội nghị Hưng Yên
Vị trí
Đường Quảng Trường, Hiến Nam, Hưng Yên.
Hạng mục
Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất, cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Năm 2015

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: