Viện Dầu Khí Việt Nam

  • Viện Dầu Khí Việt Nam

Mô tả dự án

Khách hàng
Viện Dầu Khí Việt Nam
Vị trí
18 Láng Hạ, Hà Nội.
Hạng mục
Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất , cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
2012

Location: Hà Nội

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: