SCK TRÚNG THẦU DỰ ÁN MỚI “THE NINE TOWER”

Siêu Chung Kỳ (SCK) vừa nhận thư trúng thầu dự án mới “The Nine Tower” từ Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.INVEST).

Đọc thêm