NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN QUA ĐÀO TẠO KIỂM TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Siêu Chung Kỳ – Đào tạo kiểm tra an toàn lao động (ATLĐ) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những tiêu chuẩn an toàn cơ bản trong quản lý dự án của SCK. Công tác này giúp xác định rõ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và hạn chế tối đa tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp cho người lao động (NLĐ). 

Với tầm quan trọng đó, SCK đã thường xuyên tổ chức giám sát, đào tạo kiểm tra định kỳ về ATLĐ và PCCC từ công trường cho đến nhà máy sản xuất như: hướng dẫn sử dụng hệ thống biển báo an toàn, nhận diện lối đi an toàn hay chỉnh đốn bảo hộ lao động… Đồng thời chủ động báo cáo những thiếu sót và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo ngăn ngừa thiệt hại tài sản và xác định hiệu quả công việc.

Trong mỗi dự án, nhân sự của SCK không chỉ được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân đầy đủ mà còn tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức về ATLĐ và PCCC. Qua đó khẳng định tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và nâng cao chất lượng toàn dự án.

Siêu Chung Kỳ