CUNG QUY HOẠCH VÀ HỘI CHỢ TRIỂM LÃM TỈNH QUẢNG NINH

  • CUNG QUY HOẠCH VÀ HỘI CHỢ TRIỂM LÃM TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả dự án

Khách hàng
Cung Quy hoạch và Hội chợ Triển lãm tỉnh Quảng Ninh
Vị trí
Trần Quốc Nghiễn, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.
Hạng mục
Thi công, lắp đặt nội thất, cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Năm 2016

Category: Trung tâm - Trụ sở, Tiêu biểu

Share: