PHÒNG KHÁNH TIẾT – TỈNH ỦY HƯNG YÊN

  • PHÒNG KHÁNH TIẾT – TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Mô tả dự án

Khách hàng
Tỉnh ủy Hưng Yên
Vị trí
Số 12 Chùa Chuông, P. Hiền Nam, Hưng Yên
Hạng mục
Thi công lắp đặt nội thất công trình và cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Năm 2017

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: