Khách sạn Nikko

  • Khách sạn Nikko

Mô tả dự án

Khách hàng
Khách sạn Nikko
Vị trí
84 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Hạng mục
-
Thời gian hoàn thành
Năm 2009

Category: Khách sạn - Resort

Share: