Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai

  • Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai

Mô tả dự án

Khách hàng
Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai
Vị trí
Võ Nguyên Giáp, Nam Cường, Tp. Lào Cai, Lào Cai.
Hạng mục
Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất, cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Tháng 05/2009

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: