Trung tâm Hội nghị Hải Phòng

  • Trung tâm Hội nghị Hải Phòng

Mô tả dự án

Khách hàng
Trung tâm Hội nghị Hải Phòng
Vị trí
Số 18 Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Hải Phòng.
Hạng mục
Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất, cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Tháng 04/2009

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: