Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh

  • Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh

Mô tả dự án

Khách hàng
Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh
Vị trí
Cây tháp Lê Thánh Tông, Hạ Long, Phường Hồng Gai, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
Hạng mục
Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất, cung cấp gói đồ rời.
Thời gian hoàn thành
Tháng 04/2009

Category: Trung tâm - Trụ sở

Share: