NGƯỜI SCK THAM GIA CHIA SẺ “ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP”

Sáng 10/4/2021, Ban Lãnh đạo và CBCNV Siêu Chung Kỳ đã tham gia buổi “Đào tạo phát triển và Huấn luyện doanh nghiệp” đến từ đơn vị đào tạo doanh nghiệp chuyên nghiệp ActionCOACH.

Đọc thêm