NGƯỜI SCK THAM GIA CHIA SẺ “ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP”

Sáng 10/4/2021, Ban Lãnh đạo và CBCNV Siêu Chung Kỳ đã tham gia buổi “Đào tạo phát triển và Huấn luyện doanh nghiệp” đến từ đơn vị đào tạo doanh nghiệp chuyên nghiệp ActionCOACH.

Theo đó, Người SCK đã có cơ hội trao đổi với các chuyên gia về những định hướng thiết thực trong định vị thương hiệu, hoàn thiện hệ thống quản trị và phát triển năng lực nhân sự… 

Đặc biệt là nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp để cùng hướng đến mục tiêu chung bằng các giải pháp làm việc sáng tạo và hiệu quả.

ActionCOACH là thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành Huấn luyện Doanh nghiệp được sáng lập từ năm 1993 với hệ thống các văn phòng trên 80 quốc gia. Đây là đơn vị sẽ đồng hành cùng SCK trong quá trình xây dựng doanh nghiệp thời gian tới. 

Siêu Chung Kỳ