BẢN TIN TỔNG HỢP SCK THÁNG 8/2020

Tháng 8, toàn xã hội chịu ảnh hưởng nặng do đại dịch Covid-19 tái bùng phát. Điều này ảnh hưởng đến Siêu Chung Kỳ (SCK) về nhân lực cũng như điều kiện làm việc của các công nhân viên.

Đọc thêm