Tag: hoạt động đào tạo

Hoạt động - Sự kiện, Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Giữa những ngày cuối năm bận rộn, được sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ban lãnh đạo, Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ đã tổ chức khóa đào tạo Phát triển kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý cấp trung của công ty. Khóa đào tạo được diễn ra trong 3 tuần nhằm củng cố, trang bị năng lực và tư duy lãnh đạo, thích ứng với sự đổi mới và phát triển về quy mô và tầm vóc doanh nghiệp.Đọc thêm

sck-khoa-hoc-5s-kaizen (7)
Hoạt động - Sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU CHUNG KỲ TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ 5S VÀ KAIZEN CHO CBCNV

Ngày 19 tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ đã tổ chức Khóa học 5S, Kaizen nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ nhân viên, từ đó nâng cao năng suất làm việc và tạo ra nhiều hơn giá trị cho bản thân cũng như cho tập thể. Buổi đào tạo đầu tiên trong chuỗi thực thi đã cung cấp cái nhìn cơ bản và tổng quan nhất về khái niệm và tầm quan trọng của 5S, cũng như giới thiệu một triết lý thành công của người Nhật trong công việc và cuộc sống – Kaizen.

Đọc thêm

Hoạt động - Sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU CHUNG TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG – KỸ NĂNG GIAO TIẾP”CHO CBNV

Ngày 15 và 16/07/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ đã tổ chức khóa học “Kỹ năng chăm sóc khách hàng – Kỹ năng giao tiếp”. Đây là một hoạt động đào tạo của công ty dành cho CBNV nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng trong giao tiếp.Đọc thêm