MỘT “VĂN HÓA MINH BẠCH”

Siêu Chung Kỳ – Hãy thẳng thắn nếu bạn chưa biết hoặc không có khả năng về việc gì đó. Chẳng có gì xấu hổ khi bạn đang nỗ lực thấu hiểu chính mình và xây dựng một “văn hóa minh bạch”.

Đọc thêm