7 “CĂN BỆNH” HUỶ HOẠI SỰ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TRẺ

Những điều thẳng thắn đôi khi làm không ít người khó chịu. Nhưng thuốc đắng thì dã tật. 

Chia sẻ thẳng thắn không phải để hạ thấp giá trị của nhau. Mà là quan tâm chân thành với mong muốn cùng nhau hoàn thiện và phát triển. Điều đó thúc đẩy chúng ta luôn trau dồi bản thân, chủ động nắm bắt cơ hội để vượt qua những thách thức của đại dịch hiện hành.

Cùng Siêu Chung Kỳ theo dõi 7 “căn bệnh” sau có thể huỷ hoại sự nghiệp của chúng ta bất cứ lúc nào!

Siêu Chung Kỳ

(Nguồn nội dung: Nguyễn Phi Vân)